ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

hzhb

អាសយដ្ឋាន

zhungwung Road 202,Zhungcon Industrial Park,Chengyang District,Qingdao City.266109.

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ: 86-532-67763106

FAX : +86-532-68956264

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍: ម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀល

ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?


ភ្ជាប់

ផ្តល់ឱ្យយើងស្រែកឡើង
ទទួលបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យអ៊ីម៉ែលដែល ជាវជាប្រចាំ